Panteordning

Du kan pante dine Ope komponenter

Vi i Ope ønsker å fremme en sirkulær økonomi, og har derfor på plass en panteordning for våre standard komponenter. Målet er at ingen av våre komponenter og deler skal i avfallet - at de skal kunne resirkuleres eller brukes på ny i andre sammenhenger. 

Konseptet med panteordningen er fortsatt i utvikling, men per dags dato tilbyr vi våre kunder å kjøpe tilbake standard Ope-komponenter til 10% av kjøpssum.

Ta kontakt på post@opehome.com for videre informasjon og avtale om retur.

0%