Tanker og mål om bærekraft

Tanker og mål om bærekraft

Da vi startet utviklingen av Ope-systemet var det med et ønske om å bringe nye tanker inn i møbelbransjen, og bane vei for møbler der bærekraft var bakt inn i grunntanken bak designet. I Ope sitt tilfelle er det mål om kundetilpasning, gjenbruk og minimalt transportbehov som ligger til grunn for valgene som senere er gjort.

0%